TBB’NİN 8 ÇALIŞANINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA İSTENDİ

TBB’NİN 8 ÇALIŞANINA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA İSTENDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nün iş verdiği şirketi ve kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen olay, şirketin yetkilisi Engin Memiş’in ilgili kuruma dava açmasıyla ortaya çıktı.

“Firmamızın maddi ve manevi mağduriyet yaşamasına neden oldukları gibi Kamu zararının da meydana gelmesine sebebiyet verdiler…”

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından firmamıza yaptırılmış bulunan 2018/169384 İhale Kayıt Numaralı Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Fen İşleri Prefabrik Bina Yapımı İşi ile ilgili işin başından sonuna kadar usulsüzlükler yapıldığı ilgili İnşaat kontrol elemanı, Yapım Şube Müdürü, Etüt Projeler Daire Başkanı 4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerini defalarca sözlü ve yazılı uyarılarımıza rağmen hiçe sayarak firmamızın maddi ve manevi mağduriyet yaşamasına neden oldukları gibi Kamu zararının da meydana gelmesine sebebiyet vermişlerdir.”, denilerek Etüt ve Projeler Daire Başkanı R.A.K, Geçici Kabul Komisyonu Üyelerinden İnşaat Mühendisi İ.A, Makine Mühendisi A.K.S ve Elektrik, Elektronik Mühendisi K.T, Yapı Denetim Komisyonu Üyelerinden  İnşaat Teknikeri K.K.G, Makine Mühendisi S.H, Elektrik Teknikeri E.G ve Yapı İşleri Kontrol Şube Müdür Vekili S.T hakkında davacı oldu.

Açılan davada;

Tekirdağ Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 2020/15 sayılı ve 07/08/2020 tarihli kararıyla soruşturma İzni Kararı verildiği, şüphelilerin bu karara yaptıkları itirazın İstanbul Bölge İdari Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’nin 2020/832 esas, 2020/1172 Karar sayılı ve 03/12/2020 tarihli kararıyla kesin olarak reddedildiği, böylece şüphelilerin yukarıda anlatıldığı şekliyle ayrı ayrı görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek müştekinin mağduriyetine neden olmak suretiyle atılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delillere ulaşılmakla; şüphelilerin Mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA; Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.” 22/12/2020, diye görüş bildirilse de kusursuz işleyen kanunlarımızın bir takım evraklara işi bilmediği halde imza atmak zorunda kalan/bırakılan kişileri de dikkate alacağı ortada.

Geciktirdikleri işe,

neden gecikti diye ceza bile yazdılar

Dosyaya bakıldığında kamuyu bilinçli olarak zarara uğrattığı, yüklenici firmayı iflasla karşı karşıya getirdiği ima edilerek suçluların cezalandırılmasının istendiği bu süreç; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Prefabrik Bina Yapım İşi ihalesinin 2. 710. 0000. 00 TL bedelle yüklenici firmaya ihale edilmesiyle imalata başlayan yüklenici firmadan sonradan plana dahil edilen değişiklikler nedeniyle maliyet hesaplarında yaşanan artışların ilgili daire başkanı tarafından karşılık bulmamasıyla başladı. Yüklenici firma tarafından taşeronların piyasa koşullarından dolayı taahhütlerini yerine getirememeleri nedeniyle belediyeye hitaben yazdıkları 27/02/2019 tarihli dilekçeyle süre uzatımı ve 15/03/2019 tarihli dilekçe ile tasfiye talebinde bulunulduğu, 15/08/2019 tarihli dilekçe ile ise tasfiye dilekçesinin dikkate alınmamasının talep edildiği, yüklenici firmanın 27/02/2019 tarihli süre uzatım talebinin belediye tarafından çok uzun bir süre sonra 18/10/2019 tarih ve 25916 sayılı yazı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na iletildiği, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 08/11/2019 tarihli ve 262754 sayılı yazısı ile süre uzatım talebinin uygun görülmediğinin belirtildiği, belediyenin bu durumu 18/11/2019 tarihli 29281 sayılı yazı ile yüklenici firmaya bildirdiği, bu şekilde yüklenici firmanın süre uzatım talebinin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na belediye tarafından çok geç iletildiği,..

Yine dosyada mevcut belediye ile yüklenici firma arasında 23/05/2018 tarihli prefabrik Bina Yapım İşi Sözleşmesi’nin 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yükleniciye işi süresinde bitirmemekten kaynaklı gecikilen her gün için sözleşme bedelinin 0.03 (on binde üç) oranında gecikme cezası uygulanabilmesi için en az 10 gün süreli yazılı ihtar çekilmesi gerekirken belediye tarafından yüklenici firmaya herhangi bir ihtar yapılmaksızın sözleşmeye aykırı olarak 65 gün gecikme cezası kesildiği, bu şekilde müştekinin mağduriyetine sebep verildiği tespit edildiği İfade Tutanakları Araştırma Raporu ile madde madde sıralandı.

İşte o soruşturma dosyasında geçenler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özer ENGİNLER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi : 19/1/2021 02:38
Okunma Sayısı : 1050
reklam 1
  

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİNİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?


EVET
HAYIR
KISMEN